Base description which applies to whole site

Algemene Zaken

III ALGEMENE ZAKEN: UITGAVEN
 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Stand Miljoenennota 2021 (excl. IS)

136,6

132,1

131,5

131,5

131,1

 

Mee- en tegenvallers

      

Rijksbegroting

      

Hoger beroep vreemdelingen

7,8

6

5,8

4,9

4,9

 
 

7,8

6

5,8

4,9

4,9

 

Beleidsmatige mutaties

      

Rijksbegroting

      

Diversen

5,7

0,2

0,2

0,2

0,2

 
 

5,7

0,2

0,2

0,2

0,2

 

Technische mutaties

      

Rijksbegroting

      

Diversen

6,8

13,8

13,7

17,5

13,9

 
 

6,8

13,8

13,7

17,5

13,9

 

Extrapolatie

145,5

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2021

20,3

19,9

19,7

22,6

19

 
       

Stand Miljoenennota 2022 (subtotaal)

156,9

152,1

151,2

154,1

150

145,5

Totaal Internationale samenwerking

      

Stand Miljoenennota 2022

156,9

152,1

151,2

154,1

150

145,5

III ALGEMENE ZAKEN: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN
 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Stand Miljoenennota 2021 (excl. IS)

7,1

7,1

7,1

7,1

7,1

 

Beleidsmatige mutaties

      

Rijksbegroting

      

Diversen

0,4

0,2

0,2

0,2

0,2

 
 

0,4

0,2

0,2

0,2

0,2

 

Extrapolatie

7,3

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2021

0,4

0,2

0,2

0,2

0,2

 
       

Stand Miljoenennota 2022 (subtotaal)

7,5

7,2

7,2

7,2

7,2

7,3

Totaal Internationale samenwerking

      

Stand Miljoenennota 2022

7,5

7,2

7,2

7,2

7,2

7,3

Uitgaven

Beleidsmatige mutaties

IT uitgaven

Dit betreft middelen voor het project AZ-Next en reguliere ICT-projecten. Het betreft onder andere middelen voor het verbeteren van het life-cyclemanagement, kosten voor licenties, kosten voor beheer, onderhoud en exploitatie van IT-systemen en de verdere professionalisering en inrichting van de IT-organisatie.

Diversen

De post diversen bestaat uit meerdere mutaties. In 2021 is 2,5 miljoen euro geraamd in het kader van het project Renovatie Binnenhof voor de tijdelijke huisvesting van AZ op het Catshuisterrein. Aangezien de tijdelijke huisvesting pas eind 2021 wordt opgeleverd naar huidige taxatie van het Rijksvastgoedbedrijf, wordt 2 miljoen euro doorgeschoven naar 2022. Daarnaast betreft deze post onder andere de middelen voor de herinrichting van de grafkelder in de Nieuwe Kerk in Delft en aanvullende middelen voor de Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB).

Technische mutaties

Diversen

De post diversen bestaat uit meerdere mutaties. Dit betreft onder andere de toevoeging van de loon- en prijsbijstelling naar de begroting van AZ, diverse overboekingen van en naar de begroting van AZ en de overboekingen van de middelen inzake informatiehuishouding in het kader van de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK).

Niet-belastingontvangsten

Beleidsmatige mutaties

Diversen

De post diversen bestaat uit meerdere mutaties en betreft met name ontvangsten als gevolg van de doorbelasting van de loon- en prijsbijstelling 2021, de eindejaarsmarge, en de POK-middelen van het Kabinet van de Koning naar de begroting van de Koning.

Licence