Base description which applies to whole site

Hoge Colleges van Staat en Kabinetten

IIB OVERIGE HOGE COLLEGES VAN STAAT, KABINETTEN EN DE KIESRAAD: UITGAVEN
 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Stand Miljoenennota 2021 (excl. IS)

136,6

132,1

131,5

131,5

131,1

 

Mee- en tegenvallers

      

Rijksbegroting

      

Hoger beroep vreemdelingen

7,8

6

5,8

4,9

4,9

 
 

7,8

6

5,8

4,9

4,9

 

Beleidsmatige mutaties

      

Rijksbegroting

      

Diversen

5,7

0,2

0,2

0,2

0,2

 
 

5,7

0,2

0,2

0,2

0,2

 

Technische mutaties

      

Rijksbegroting

      

Diversen

6,8

13,8

13,7

17,5

13,9

 
 

6,8

13,8

13,7

17,5

13,9

 

Extrapolatie

145,5

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2021

20,3

19,9

19,7

22,6

19

 
       

Stand Miljoenennota 2022 (subtotaal)

156,9

152,1

151,2

154,1

150

145,5

Totaal Internationale samenwerking

      

Stand Miljoenennota 2022

156,9

152,1

151,2

154,1

150

145,5

IIB OVERIGE HOGE COLLEGES VAN STAAT, KABINETTEN EN DE KIESRAAD: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN
 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Stand Miljoenennota 2021 (excl. IS)

6

6

6

6

6

 

Beleidsmatige mutaties

      

Rijksbegroting

      

Diversen

0

0

0

0

0

 
 

0

0

0

0

0

 

Extrapolatie

6

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2021

0

0

0

0

0

 
       

Stand Miljoenennota 2022 (subtotaal)

6

6

6

6

6

6

Totaal Internationale samenwerking

      

Stand Miljoenennota 2022

6

6

6

6

6

6

Uitgaven

Mee- en tegenvallers

Hoger Beroep Vreemdelingen

Deze post betreft een bijstelling (verhoging) van de raming 2021 voor het Hoger Beroep Vreemdelingen (HBV). Het kabinet stelt middelen beschikbaar voor de opwaartse bijstelling.

Beleidsmatige mutaties

Diversen

Deze post is opgebouwd uit diverse mutaties. Het betreft o.a. een structurele bijdrage van € 0,2 mln. voor de Kiesraad als gevolg van hogere kosten voor de dienstverlening en bijdragen aan de Kabinetten van de Gouverneurs ten behoeve van de wisselkoersveranderingen die leiden tot een bestedingseffect. Tot slot is de eindejaarsmarge 2020 toegevoegd aan de begroting van de overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van Gouverneurs en de Kiesraad.

Technische mutaties

Diversen

De tranche 2021 van de loon- en prijsbijstelling is toegevoegd aan de begroting van de overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad. Daarnaast heeft er een overboeking naar de Raad van State plaatsgevonden vanuit de begroting van EZK ten behoeve van de uitvoering van de Klimaatwet. Ook zijn er middelen overgeboekt vanaf de begroting van BZK in het kader van de startbudgetten voor informatiehuishouding. Aan de begroting van de Raad van State zijn tevens structurele middelen toegevoegd voor de bedrijfsvoering en voor de implementatie en uitvoering van de Wet open overheid. Tot slot zijn vanaf de aanvullende post middelen overgeheveld naar de begroting van de Algemene Rekenkamer voor de kosten die de Algemene Rekenkamer zelf maakt ten aanzien van de renovatie van hun huisvesting.

Licence