Public-private financing

Beleidsmatige clustering Financial instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Amount (x1.000)
Public-private financing Equity withdrawals Opbrengst verkoop vermogenstitels - € 0
Public-private financing Equity withdrawals Dividenden en afdrachten staatsdeelnemingen - € 1.064.000
Public-private financing Equity withdrawals Afdrachten staatsloterij - € 0
Public-private financing Equity withdrawals waarvan: Griekse inkomsten ANFA - € 0
Public-private financing Equity withdrawals waarvan: Griekse inkomsten SMP - € 14.250
Public-private financing Equity withdrawals waarvan overig - € 116.750
Public-private financing Contribution to non-departmental agencies (ZBOs/RWTs) NLFI - € 4.500
Public-private financing Loans Lening SRH - € 0
Public-private financing Guarantee Premie-ontvangsten garantie Tennet - € 4.800
Public-private financing Guarantee Premie-ontvangsten garantie Tennet - € 0
Public-private financing Guarantee Miscellaneous - € 0
Public-private financing Contract Terug te vorderen uitvoeringskosten staatsdeelnemingen - € 0