Internationale financiële betrekkingen

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Internationale financiële betrekkingen Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Multilarerale ontwikkelingsbanken en fondsen - € 280.031
Internationale financiële betrekkingen Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties ESM - € 0
Internationale financiële betrekkingen Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Deelname aan AIIB - € 73.009
Internationale financiële betrekkingen Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Uitkering aan Griekenland - € 85.265
Internationale financiële betrekkingen Opdrachten Technische assistentie aan kiesgroeplanden - € 1.326
Internationale financiële betrekkingen Subsidies(regelingen) Technische assistentie - € 350