Higher Education

Beleidsmatige clustering Financial instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Amount (x1.000)
Higher Education Funding Funding Onderwijsdeel hbo 1 € 2.478.219
Higher Education Funding Funding Deel ontwerp en ontwikkeling € 70.806
Higher Education Funding Funding Bekostiging flexibel hoger onderwijs voor volwassenen (Leven Lang Leren) € 13.130
Higher Education Funding Funding Bekostiging postinitiële masteropleidingen hbo € 1.484
Higher Education Funding Funding Onderwijskwaliteit en studiesucces, en profilering € 197.330
Higher Education Subsidies Subsidies Regeling stimulering Bèta/techniek € 1.601
Higher Education Subsidies Subsidies Miscellaneous € 701
Higher Education Contract Contract Uitbesteding 2 € 0
Higher Education Contribution to departmental agencies Contribution to departmental agencies Dienst Uitvoering Onderwijs € 14.027
Higher Education Contribution to non-departmental agencies (ZBOs/RWTs) Contribution to non-departmental agencies (ZBOs/RWTs) NWO: Praktijkgericht onderzoek hbo € 28.134
Higher Education Contribution to non-departmental agencies (ZBOs/RWTs) Contribution to non-departmental agencies (ZBOs/RWTs) NWO: Promotiebeurs voor leraren € 5.630
Higher Education Contribution to non-departmental agencies (ZBOs/RWTs) Contribution to non-departmental agencies (ZBOs/RWTs) Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO)3 € 3.288
Higher Education Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Stichting Studiekeuze 1234 € 0