Externe veiligheid en risico's

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Veiligheid chemische stoffen Opdrachten - Veiligheid en gezondheid - € 2.156
Veiligheid chemische stoffen Opdrachten - Overige opdrachten - € 1.420
Veiligheid chemische stoffen Subsidies(regelingen) - NANoREG - € 5.266
Veiligheid chemische stoffen Subsidies(regelingen) - Overige subsidies - € 380
Veiligheid chemische stoffen Bijdragen aan agentschappen -waarvan bijdrage aan RWS - € 2.580
Veiligheid chemische stoffen Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties - - € 0
Veiligheid GGO's Opdrachten - - € 1.516
Veiligheid GGO's Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties - - € 0
Externe veiligheid inrichtingen en transport Opdrachten - Programma omgevingsveiligheid - € 799
Externe veiligheid inrichtingen en transport Opdrachten - Uitvoering veiligheid inrichtingen en basisnetten - € 2.004
Externe veiligheid inrichtingen en transport Opdrachten - Overige opdrachten - € 619
Externe veiligheid inrichtingen en transport Subsidies(regelingen) - - € 3.479
Externe veiligheid inrichtingen en transport Bijdragen aan agentschappen -waarvan bijdrage aan RWS - € 4.059
Externe veiligheid inrichtingen en transport bijdragen aan medeoverheden - Bijdragen asbestsanering - € 0
Externe veiligheid inrichtingen en transport bijdragen aan medeoverheden - Bijdragen programma Externe Veiligheid - € 75
Externe veiligheid inrichtingen en transport bijdragen aan medeoverheden - Overige bijdrage aan medeoverheden - € 0
Externe veiligheid inrichtingen en transport Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties - - € 0
Externe veiligheid inrichtingen en transport Inkomensoverdrachten - - € 872