Centraal Apparaat

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Centraal Apparaat Personele uitgaven waarvan eigen personeel - € 144.572
Centraal Apparaat Personele uitgaven waarvan inhuur externen - € 10.610
Centraal Apparaat Personele uitgaven waarvan overig personeel - € 598
Centraal Apparaat Materiële uitgaven waarvan ICT - € 5.432
Centraal Apparaat Materiële uitgaven waarvan bijdrage aan SSO's - € 37.342
Centraal Apparaat Materiële uitgaven waarvan overig materieel - € 23.384