Natuur en biodiversiteit

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Natuur en biodiversiteit Subsidies(regelingen) Subsidies(regelingen) Vermaatschappelijking Natuur en Biodiversiteit € 6.106
Natuur en biodiversiteit Subsidies(regelingen) Subsidies(regelingen) Natuur en biodiversiteit op land € 1.329
Natuur en biodiversiteit Subsidies(regelingen) Subsidies(regelingen) Beheer Kroondomein € 790
Natuur en biodiversiteit Leningen Leningen Rente en aflossingen voor bestaande leningen (EHS & PNB) € 26.731
Natuur en biodiversiteit Opdrachten Opdrachten Natuur en Biodiversiteit Grote wateren € 5.547
Natuur en biodiversiteit Opdrachten Opdrachten Vermaatschappelijking Natuur en Biodiversiteit € 6.099
Natuur en biodiversiteit Opdrachten Opdrachten Overige stelsel activiteiten € 1.543
Natuur en biodiversiteit Opdrachten Opdrachten Internationale Samenwerking € 3.480
Natuur en biodiversiteit Opdrachten Opdrachten Natuur en Biodiversiteit op land € 372
Natuur en biodiversiteit Opdrachten Opdrachten Caribisch Nederland € 443
Natuur en biodiversiteit Bijdragen aan medeoverheden Bijdragen aan medeoverheden Caribisch Nederland € 1.459
Natuur en biodiversiteit Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s Staatsbosbeheer € 26.688
Natuur en biodiversiteit Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Contributies € 1.103
Natuur en biodiversiteit Bijdrage aan agentschappen Bijdrage aan agentschappen Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland € 24.311
Natuur en biodiversiteit Bijdrage aan agentschappen Bijdrage aan agentschappen Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit € 9.829