Base description which applies to whole site

Ingepland en uitgevoerd onderzoek

Filter onderzoeken:

Titel Departement Artikel Thema Type onderzoek Status Afronding Oplopend sorteren
Kwalitatief goed onderwijs met kansen voor iedereen Heroverweging Afgerond 2020
Een toekomstbestendig zorgstelsel Heroverweging Afgerond 2020
Zorg voor een veilige omgeving Heroverweging Afgerond 2020
Eerlijk werk Heroverweging Afgerond 2020
Talenten benutten op de arbeidsmarkt Heroverweging Afgerond 2020
Naar een inclusieve samenleving Heroverweging Afgerond 2020
Ruimte voor wonen Heroverweging Afgerond 2020
Klaar voor klimaatverandering Heroverweging Afgerond 2020
Innovatieve samenleving Heroverweging Afgerond 2020
Naar een duurzamer voedselsysteem Heroverweging Afgerond 2020
Licence