Base description which applies to whole site

Ingepland en uitgevoerd onderzoek

Filter onderzoeken:

Titel Departement Artikel Thema Type onderzoek Status Afronding Oplopend sorteren
IBO Pensioenopbouw XVI Volksgezondheid, Welzijn en Sport IBO Aangekondigd 2024
IBO Problematische schulden XVI Volksgezondheid, Welzijn en Sport, VI Justitie en Veiligheid IBO Aangekondigd 2024
IBO Doelmatig hoger onderwijs VIII Onderwijs, Cultuur en Wetenschap IBO Aangekondigd 2024
IBO Bedrijfsfinanciering XIII Economische Zaken en Klimaat IBO Aangekondigd 2024
IBO Breder instrumentarium woningbouw en grond VII Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties IBO Aangekondigd 2024
IBO Klimaat XIII Economische Zaken en Klimaat IBO Afgerond 2023
IBO Vereenvoudiging Sociale Zekerheid XV Sociale Zaken en Werkgelegenheid IBO Afgerond 2023
IBO Ouderenzorg XVI Volksgezondheid, Welzijn en Sport IBO Afgerond 2023
IBO Toekomstbestendigheid van het mbo VIII Onderwijs, Cultuur en Wetenschap IBO Afgerond 2023
IBO Biodiversiteit XIV Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit IBO Afgerond 2023
Licence