Base description which applies to whole site

Ingepland en uitgevoerd onderzoek

Filter onderzoeken:

Titel Departement Artikel Thema Type onderzoek Status Afronding Oplopend sorteren
IBO Pensioenopbouw Volksgezondheid, Welzijn en Sport IBO Aangekondigd 2024
IBO Problematische schulden Justitie en Veiligheid, Volksgezondheid, Welzijn en Sport IBO Aangekondigd 2024
IBO Doelmatig hoger onderwijs Onderwijs, Cultuur en Wetenschap IBO Aangekondigd 2024
IBO Bedrijfsfinanciering Economische Zaken en Klimaat IBO Aangekondigd 2024
IBO Breder instrumentarium woningbouw en grond Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties IBO Aangekondigd 2024
IBO Klimaat Economische Zaken en Klimaat IBO Afgerond 2023
IBO Vereenvoudiging Sociale Zekerheid Sociale Zaken en Werkgelegenheid IBO Afgerond 2023
IBO Ouderenzorg Volksgezondheid, Welzijn en Sport IBO Afgerond 2023
IBO Toekomstbestendigheid van het mbo Onderwijs, Cultuur en Wetenschap IBO Afgerond 2023
IBO Biodiversiteit Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit IBO Afgerond 2023
Licence