Base description which applies to whole site

Bouwstenen voor een beter belastingstelsel

Let op: de Bouwstenen voor een beter belastingstelsel zijn gemaakt ter voorbereiding op de Tweede Kamerverkiezingen van 2021. De maatregelen en cijfers zijn daarom niet actueel. Dan kan gevolgen hebben voor onder meer de uitvoerbaarheid, maatschappelijke impact en budgettaire gevolgen. Wel kunnen de maatregelen dienen ter inspiratie voor mogelijke beleidswijzigingen. 

Licence