Base description which applies to whole site

7.2 Bijlage verdiepingshoofdstuk

In het verdiepingshoofdstuk worden de belangrijkste mutaties ten opzichte van de begroting 2021 kort toegelicht.

Toelichting op de mutaties

  • 1. Interdepartementale overboekingen

Vanuit diverse ministeries is budget naar Defensie overgeheveld voor het uitvoeren van activiteiten en vice versa. Per saldo stijgt de begroting van Defensie met € 23,4 miljoen voor 2022. Een volledig overzicht van de interdepartementale budgetoverhevelingen is hieronder toegevoegd.

Tabel 39 Overzicht interdepartementale overboekingen (bedragen x € 1.000)

No.

Omschrijving

beleidsartikel

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2.a

Bijdrage van J&V voor 0,5 vte KWNL voor Maritime Security

2

 

62

62

62

62

62

2.b

Bijdrage van BZK versterking grensbewaking Kustwacht Carib

2

 

1.000

1.800

3.500

  

2.c

Bijdrage van I&M t.b.v. SAR contract Kustwacht Nederland

2

 

5.950

11.900

11.900

11.900

11.900

2.d

Bijdrage van J&V t.b.v. SAR contract Kustwacht Nederland

2

 

2.450

4.900

4.900

4.900

4.900

2.e

Bijdrage aan ct infobox

5

‒ 77

     

2.f

Bijdrage van J&V voor implementatie grenzen en veiligheid

5

1000

3.427

4.136

 

1.128

586

2.g

Bijdrage van J&V voor implementatie grenzen en veiligheid

5

 

6.021

10.234

10.199

9.567

9.208

2.h

Bijdrage aan BZK t.b.v. verrekening SSO-CN

5

‒ 32

‒ 16

‒ 16

‒ 16

‒ 16

‒ 16

2.i

Bijdrage van J&V voor implementatie grenzen en veiligheid

8

 

305

320

 

240

94

2.j

Bijdrage van J&V voor implementatie grenzen en veiligheid

8

 

537

923

946

1.365

1.603

2.k

Bijdrage aan I&W voor programma Luchtruimherziening

9

‒ 1.000

     

2.l

Bijdrage aan BZ voor Atlantische Commissie 2021 ‒ 2024

9

‒ 237

‒ 237

‒ 237

‒ 237

  

2.m

Bijdrage aan BZ voor detachering beleidscoördinerend medewerker I&V

10

‒ 112

     

2.n

Bijdrage MIVD aan ct infobox

10

‒ 124

     

2.o

Bijdrage van J&V voor implementatie grenzen en veiligheid

10

 

58

61

 

45

18

2,p

Bijdrage van J&V voor implementatie grenzen en veiligheid

10

 

102

175

179

258

303

2.q

Bijdrage aan EZK voor het Behavioural Insights Netwerk Nederland

10

‒ 23

     

2.r

Bijdrage aan BZK voor transitie Digi Inkoop

10

‒ 310

     

2.s

Bijdrage aan BZK voor HRM in het inkoopdomein

10

‒ 247

     

2.t

Bijdrage van LNV voor luchtverkenningscapactiteit KWNL

13

 

159

    

2.u

Bijdrage van FIN (douane) voor luchtverkenningscapactiteit KWNL

13

318

     

2.v

Bijdrage van J&V voor implementatie grenzen en veiligheid

13

4.243

4.374

1.280

 

77

30

2.w

Bijdrage van J&V voor implementatie grenzen en veiligheid

13

 

172

295

303

437

513

2.x

Bijdrage aan FIN voor herijking categoriemanagement

13

‒ 845

‒ 959

‒ 1.677

‒ 1.747

‒ 1.747

 

2.y

Bijdrage aan EZK voor project I Botics Avatar Xprize

13

‒ 219

     

2.z

Bijdrage aan FIN (douane) voor kustwacht opbouw St. Maarten

13

‒ 630

     
 

Totaal

 

1.705

23.405

34.156

29.989

28.216

29.201

  • 2. Overige mutaties

    De financiële instrumenten, zoals gereedstelling, personele en materiële uitgaven zijn bijgesteld. Dit o.a. naar aanleiding van het herschikken van activiteiten tussen de defensieonderdelen met de daarbij behorende financiële middelen.

Tabel 40 Artikel 1 Inzet (bedragen x € 1.000)
 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Stand ontwerpbegroting 2021

207.375

207.376

192.375

192.376

192.376

192.376

Mutatie 1e suppletoire begroting 2021

27.336

‒ 16.950

217

2.385

3.348

3.588

Stand 1e suppletoire begroting 2021

234.711

190.426

192.592

194.761

195.724

195.964

Nieuwe mutaties

      

Stand ontwerpbegroting 2022

234.711

190.426

192.592

194.761

195.724

195.964

Tabel 41 Artikel 2 Koninklijke Marine (bedragen x € 1.000)
 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Stand ontwerpbegroting 2021

794.314

814.237

824.907

826.496

823.670

826.561

Mutatie Nota van Wijziging 2021

3.000

2.800

3.700

4.100

6.700

6.700

Mutatie 1e suppletoire begroting 2021

37.511

9.827

9.954

9.975

9.932

10.019

Stand 1e suppletoire begroting 2021

834.825

826.864

838.561

840.571

840.302

843.280

Nieuwe mutaties

      

Bijdrage van I&M t.b.v. SAR contract Kustwacht Nederland

 

5.950

11.900

11.900

11.900

11.900

Bijdrage van J&V t.b.v. SAR contract Kustwacht Nederland

 

2.450

4.900

4.900

4.900

4.900

Inrichting van de taskforce NLDA

‒ 239

‒ 385

‒ 385

‒ 385

‒ 385

‒ 385

Uitbreiding mijnenbestrijdingscapaciteit

46

61

61

15

  

Verlengen projectfuncties binnen verandermanagement en innovatie

64

84

84

22

  

Versterking Force Health Protection (FHP) en Chemical, Biological, Radiological and Nuclear (CBRN) Health Threats

   

114

114

114

Defensity College

 

839

839

839

839

839

Compensatie pensioenpremie en loonbijstelling Koninklijke Marine

5.400

     

Verlenging plaatsing reservist

36

36

    

Tijdelijke functie bij het bureau investeringen van Koninklijke Marine

50

84

84

36

  

Kwaliteit in beeld

 

162

162

   

Bijdrage van BZK versterking grensbewaking Kustwacht Carib

 

1.000

1.800

3.500

  

Doorlichting materieellogistieke keten

 

1.840

2.040

   

Herschikking budget t.b.v. tijdelijke projectfunctie

38

     

Herschikking taken en middelen a.g.v. assortimentsgewijs (agw) werken

‒ 164

     

Bijdrage van J&V voor 0,5 vte KWNL voor maritime security

 

62

62

62

62

62

Conversie kustwachten

 

‒ 1.310

‒ 1.310

‒ 1.310

‒ 1.310

‒ 1.310

Toedelen taakstelling binnen de Koninklijke Marine

6.820

7.000

7.000

7.000

7.000

7.000

Stand ontwerpbegroting 2022

846.876

844.737

865.798

867.264

863.422

866.400

Tabel 42 Artikel 3 Koninklijke Landmacht (bedragen x € 1.000)
 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Stand ontwerpbegroting 2021

1.383.777

1.426.281

1.434.520

1.434.481

1.436.548

1.435.639

Mutatie 1e suppletoire begroting 2021

12.912

10.939

10.957

11.114

11.507

11.472

Stand 1e suppletoire begroting 2021

1.396.689

1.437.220

1.445.477

1.445.595

1.448.055

1.447.111

Nieuwe mutaties

      

Doorlichting materieellogistieke keten

 

1.280

1.140

   

Herschikking taken en middelen a.g.v. assortimentsgewijs (agw) werken

‒ 205

‒ 459

    

Versterking Force Health Protection (FHP) en Chemical, Biological, Radiological and Nuclear (CBRN) Health Threats

 

107

107

107

107

107

Defensity College

 

991

991

991

991

991

Compensatie pensioenpremie en loonbijstelling Koninklijke Landmacht

5.900

     

Kwaliteit in beeld

0

252

252

   

Landmachtbudget beschikbaar gesteld aan het DOSCO ten behoeve van kleine infra-aanpassingen

‒ 5.200

‒ 150

    

Bijdrage Landmacht voor IT koppeling Mulan t.b.v. schietbaan Harderwijk

‒ 64

‒ 3

‒ 3

‒ 3

‒ 3

 

Stand ontwerpbegroting 2022

1.397.120

1.439.238

1.447.964

1.446.690

1.449.150

1.448.209

Tabel 43 Artikel 4 Koninklijke Luchtmacht (bedragen x € 1.000)
 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Stand ontwerpbegroting 2021

664.284

673.111

669.212

662.806

662.821

662.525

Mutatie 1e suppletoire begroting 2021

14.671

6.922

6.747

6.397

6.386

6.371

Stand 1e suppletoire begroting 2021

678.955

680.033

675.959

669.203

669.207

668.896

Nieuwe mutaties

      

Doorlichting materieellogistieke keten

 

2.080

1.980

   

Inrichting van de Taskforce Nederlandse Defensie Academie (NLDA)

‒ 238

‒ 383

‒ 383

‒ 383

‒ 383

‒ 383

Versterking Force Health Protection (FHP) en Chemical, Biological, Radiological and Nuclear (CBRN) Health Threats

 

114

114

114

114

114

Kwaliteit in beeld

 

126

126

0

0

0

Defensity College

 

732

732

732

732

732

Afbouw personeel F-16 ten behoeve van bijstelling budgettair kader F-35

    

‒ 28.271

‒ 28.271

Compensatie pensioenpremie en loonbijstelling Koninklijke Luchtmacht

2.900

     

Het huren van vastgoed voor het in buitenland geplaatst personeel

 

‒ 2.225

‒ 2.225

‒ 2.225

‒ 2.225

‒ 2.225

Fase inspectie Tucsonvloot

1.000

480

    

Herschikking budget naar militaire uitrusting

 

‒ 16

‒ 16

‒ 16

‒ 16

‒ 16

Herschikking taken en middelen a.g.v. assortimentsgewijs (agw) werken

158

     

Herschikking materiële exploitatie Luchtmacht naar instandhouding

‒ 306

     

Herschikking materiële exploitatie t.b.v. vastlegging NLR-contracten

1.000

     

Stand ontwerpbegroting 2022

683.469

680.941

676.287

667.425

639.158

638.847

Tabel 44 Artikel 5 Koninklijke Marechaussee (bedragen x € 1.000)
 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Stand ontwerpbegroting 2021

463.056

463.769

466.023

467.021

466.315

466.716

Mutatie 1e suppletoire begroting 2021

50.171

12.059

12.197

12.195

12.307

12.403

Stand 1e suppletoire begroting 2021

513.227

475.828

478.220

479.216

478.622

479.119

Nieuwe mutaties

      

Doorlichting materieellogistieke keten

 

320

300

   

IT-Problematiek Kmar (exploitatie)

 

700

700

700

700

700

Versterking Force Health Protection (FHP) en Chemical, Biological, Radiological and Nuclear (CBRN) Health Threats

 

0

0

114

114

114

Het Instellen van een Ontvangstenbureau n.a.v. rapport ontvangsten

 

83

83

83

83

83

Kwaliteit In Beeld

 

54

54

   

Defensity College

 

488

488

488

488

488

Compensatie pensioenpremie en loonbijstelling Koninklijke Marechaussee

2.500

     

Herschikking materiële exploitatie KMar naar instandhouding

‒ 1.175

     

Herschikking taken en middelen a.g.v. assortimentsgewijs (agw) werken

‒ 212

     

Bijdrage aan ct infobox

‒ 77

     

Bijdrage aan BZK t.b.v. verrekening SSO-CN

‒ 32

‒ 16

‒ 16

‒ 16

‒ 16

‒ 16

Bijdrage van J&V voor implementatie grenzen en veiligheid

1.000

9.448

14.370

10.199

10.695

9.794

Stand ontwerpbegroting 2022

515.231

486.905

494.199

490.784

490.686

490.282

Tabel 45 Artikel 7 Defensie Materieel Organisatie (bedragen x € 1.000)
 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Stand ontwerpbegroting 2021

597.449

600.836

600.182

603.822

607.242

592.327

Mutatie 1e suppletoire begroting 2021

‒ 5.276

1.990

2.155

2.163

2.205

1.805

Stand 1e suppletoire begroting 2021

592.173

602.826

602.337

605.985

609.447

594.132

Nieuwe mutaties

      

Herschikking gereedstelling DMO naar instandhouding materieel Defensiematerieelbegrotingsfonds

   

‒ 3.115

‒ 2.655

‒ 2.655

Bijstellen van de Instandhoudingsbudgetten + Vrijgave budget brandstof van het DMO

‒ 7.000

     

IT-problematiek KMar (exploitatie)

 

4.500

4.500

4.500

4.500

4.500

Doorlichting materieellogistieke keten

 

320

360

   

Herschikking taken en middelen a.g.v. assortimentsgewijs (agw) werken

137

58

‒ 48

‒ 48

‒ 48

‒ 48

Herschikking formatiebudget voor instandhouding ict

100

275

175

175

175

0

Herschikking materieel naar instandhouding infra

 

‒ 667

‒ 667

‒ 667

‒ 667

‒ 667

Herschikken van inhuurbudget van DMO

‒ 2.371

     

Herschikking budget IT-instandhouding t.b.v. inhuur IT-specialisten

500

     

Herschikking materiële exploitatie DMO naar instandhouding

‒ 80

‒ 300

‒ 300

‒ 300

‒ 300

‒ 300

Kwaliteit In Beeld

 

81

81

   

Stand ontwerpbegroting 2022

583.459

607.093

606.438

606.530

610.452

594.962

Tabel 46 Artikel 8 Defensie Ondersteuningscommando (bedragen x € 1.000)
 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Stand ontwerpbegroting 2021

1.150.195

1.157.559

1.139.040

1.138.665

1.138.448

1.139.756

Mutatie 1e suppletoire begroting 2021

22.853

13.641

13.098

12.906

12.391

12.275

Stand 1e suppletoire begroting 2021

1.173.048

1.171.200

1.152.138

1.151.571

1.150.839

1.152.031

Nieuwe mutaties

      

Herschikking budget van instandhouding vastgoed naar het Nationaal Fonds Ereschuld

‒ 16.600

     

Bewaken en beveiligen

 

10.000

10.000

   

Budget t.b.v. veteranen

30.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

Doorlichting materieellogistieke keten

 

160

180

   

Herschikking taken en middelen a.g.v. assortimentsgewijs (agw) werken

1.750

777

318

318

318

318

Inrichting van de Taskforce Nederlandse Defensie Academie (NLDA)

477

768

768

768

768

768

Implementatie Brede Offensief Tegen de Ondermijnende Criminaliteit (BOTOC)

 

‒ 400

‒ 397

‒ 397

‒ 397

‒ 397

Omgevingswet

 

307

307

307

307

307

Kwaliteit In Beeld

 

180

180

   

Defensity College

 

2.150

2.150

2.150

2.150

2.150

Herschikking prijsbijstelling naar Defensiematerieelbegrotingsfonds

 

‒ 249

‒ 243

‒ 244

‒ 244

‒ 245

Herschikken budgetten naar aanleiding van Maatregelen Nota 2019 MIVD

 

37

82

82

82

82

Herschikking t.b.v. loods haventerrein Eemshaven

‒ 403

     

Bijdrage van J&V voor implementatie grenzen en veiligheid

 

842

1.243

946

1.605

1.697

Herschikking exploitatiebegroting DOSCO t.b.v. werkgeversbijdrage Paresto

 

17

17

17

17

17

Instandhouding IT-project Elektronisch Patiëntendossier voor DOSCO

 

‒ 211

‒ 271

‒ 271

‒ 271

‒ 271

Stand ontwerpbegroting 2022

1.188.272

1.205.578

1.186.472

1.175.247

1.175.174

1.176.457

Tabel 47 Artikel 9 Algemeen (bedragen x € 1.000)
 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Stand ontwerpbegroting 2021

162.600

165.379

166.325

167.648

160.701

160.800

Mutatie 1e suppletoire begroting 2021

25.177

30.932

11.786

12.812

12.677

12.677

Stand 1e suppletoire begroting 2021

187.777

196.311

178.111

180.460

173.378

173.477

Nieuwe mutaties

      

Middelen exploitatie ten behoeve van stikstofmaatregelen

 

2.000

2.000

   

Verkregen COVID-19 middelen voor het tijdelijk overnemen van personeel uit de markt middels een inleenloket overnemen

7.000

7.000

    

Externe inhuur inzake uitwerking pensioenakkoord en bezoldigingsstelsel

 

2.300

1.900

1.300

1.200

1.200

Formele internationale afspraken NAVO

 

4.800

4.800

4.800

4.800

4.800

Bijdrage aan BZ voor atlantische commissie 2021 ‒ 2024

‒ 237

‒ 237

‒ 237

‒ 237

  

Herschikking van de verkregen eindejaarsmarge t.b.v. de Invictus Games

500

     

Uitdeling budget t.b.v. taskforce personeel externe werving

2.000

     

Lagere bijdrage aan de NAVO

‒ 4.800

     

Stand ontwerpbegroting 2022

192.240

212.174

186.574

186.323

179.378

179.477

Tabel 48 Artikel 10 Apparaat Kerndepartement (bedragen x € 1.000)
 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Stand ontwerpbegroting 2021

1.627.606

1.613.832

1.581.773

1.554.479

1.509.317

1.539.834

Mutatie 1e suppletoire begroting 2021

‒ 26.855

‒ 27.471

4.223

25.969

6.380

1.980

Stand 1e suppletoire begroting 2021

1.600.751

1.586.361

1.585.996

1.580.448

1.515.697

1.541.814

Nieuwe mutaties

      

Aflossing en rente lening 2018 aan het ABP

25.873

     

Vrijgave budget naar aanleiding van aflossing lening ABP 2018

‒ 25.873

     

Beeindiging financieringsconstructie ABP

 

‒ 26.000

‒ 49.000

‒ 59.000

‒ 27.000

‒ 43.000

Bijdrage aan BZK voor HRM in het inkoopdomein

‒ 247

     

Bijdrage aan BZK voor transitie Digi Inkoop

‒ 310

     

IT-Problematiek Kmar (exploitatie)

 

‒ 6.700

‒ 6.700

‒ 6.700

‒ 6.700

‒ 6.700

Formele Internationale afspraken NAVO

 

‒ 4.800

‒ 4.800

‒ 4.800

‒ 4.800

‒ 4.800

Middelen exploitatie ten behoeve van stikstofmaatregelen

 

‒ 2.000

‒ 2.000

   

Beleidsaanpassingen in voorbereiding

 

‒ 17.500

    

Externe inhuur inzake uitwerking pensioenakkoord en bezoldigingsstelsel

 

‒ 2.300

‒ 1.900

‒ 1.300

‒ 1.200

‒ 1.200

Programma Kwaliteit In Beeld

 

‒ 855

‒ 855

   

Reservering middelen voor implementatie HR-Model

 

‒ 5.000

‒ 15.000

‒ 13.500

‒ 15.000

‒ 11.500

Uitdeling middelen ten behoeve van Omgevingswet

 

‒ 1.781

‒ 698

872

‒ 1.778

‒ 1.778

Vte'en reductie vastgoed

 

1.000

1.000

900

900

900

Uitbreiding programma Defensity College

 

‒ 5.200

‒ 5.200

‒ 5.200

‒ 5.200

‒ 5.200

Hard Ballistic Plating t.v.b. I-701 schietbeleid

 

‒ 750

‒ 650

‒ 750

‒ 750

‒ 750

Bijdrage aan BZ voor detachering beleidscoördinerend medewerker I&V

‒ 112

     

Herschikken Budgetten naar aanleiding van maatregelen Nota 2019 MIVD

 

174

380

380

380

380

Vrijval als gevolg van lagere instroom Regeling Gewezen Militairen en vrijval als  gevolg van de Regeling Vervroegd Uittreden in het pensioenakkoord

‒ 16.100

     

Bijdrage van J&V voor implementatie grenzen en veiligheid

 

160

236

179

303

321

Inzet RVU heffing & SBK voor uitvoeringsproblematiek

‒ 17.700

     

Herschikking van de verkregen eindejaarsmarge t.b.v. de Invictus Games

‒ 500

     

Herschikking taken en middelen a.g.v. assortimentsgewijs (agw) werken

‒ 2.521

‒ 376

‒ 270

‒ 270

‒ 270

‒ 270

Bijdrage aan EZK voor het Behavioural Insights Netwerk Nederland

‒ 23

     

Bijdrage aan ct infobox

‒ 124

     

BPB Saldo

 

‒ 3.150

  

‒ 950

‒ 9.250

Stand ontwerpbegroting 2022

1.563.114

1.511.283

1.500.539

1.491.259

1.453.632

1.458.967

Tabel 49 Artikel 11 Geheim (bedragen x € 1.000)
 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Stand ontwerpbegroting 2021

15.068

15.068

15.068

15.068

15.068

15.068

Mutatie 1e suppletoire begroting 2021

1.697

197

197

197

197

197

Stand 1e suppletoire begroting 2021

16.765

15.265

15.265

15.265

15.265

15.265

Nieuwe mutaties

      

Stand ontwerpbegroting 2022

16.765

15.265

15.265

15.265

15.265

15.265

Tabel 50 Artikel 12 Nog onverdeeld (bedragen x € 1.000)
 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Stand ontwerpbegroting 2021

51.629

65.500

62.930

65.221

101.948

69.379

Mutatie 1e suppletoire begroting 2021

128.710

119.830

81.135

59.928

64.448

83.649

Stand 1e suppletoire begroting 2021

180.339

185.330

144.065

125.149

166.396

153.028

Nieuwe mutaties

      

Beeindiging Financieringsconstructie ABP

 

26.000

49.000

59.000

27.000

43.000

Versterking Force Health Protection (FHP) en Chemical, Biological, Radiological and Nuclear (CBRN) Health Threats

 

‒ 221

‒ 221

‒ 449

‒ 449

‒ 449

Verkregen COVID-19 middelen voor het tijdelijk overnemen van personeel uit de markt middels een inleenloket overnemen

‒ 7.000

‒ 7.000

    

Hard Ballistic Plating T.B.V. I-701 Schietbeleid

  

‒ 100

   

Uitdeling middelen ten behoeve van Omgevingswet

 

634

‒ 449

‒ 2.019

631

631

Vte'en reductie vastgoed

 

‒ 1.000

‒ 1.000

‒ 900

‒ 900

‒ 900

BPB Saldo

 

3.150

  

950

9.250

Beleidsaanpassingen in voorbereiding

 

17.500

    

Inzet RVU heffing + SBK voor uitvoeringsproblematiek

‒ 13.000

     

Uitdeling budget t.b.v. taskforce personeel externe werving

17.700

     

Plan van aanpak veiligheid

‒ 2.000

     

Bijstellen van de instandhoudingsbudgetten

 

10.000

20.000

   

Vrijval als gevolg van lagere instroom Regeling Gewezen Militairen en vrijval als gevolg van de Regeling Vervroegd Uittreden in het Pensioenakkoord

20.900

     

Compensatie pensioenpremie en loonbijstelling

‒ 16.700

     

Versterken inlichtingen en veiligheidsdiensten (MIVD)

 

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

Stand ontwerpbegroting 2022

180.239

249.393

226.295

195.781

208.628

219.560

Tabel 51 Artikel 13 Bijdrage aan het Defensiematerieel Begrotingsfonds (bedragen x € 1.000)
 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Stand ontwerpbegroting 2021

4.511.343

4.854.498

4.643.817

4.697.356

4.286.367

4.275.817

Mutatie 1e suppletoire begroting 2021

151.574

66.553

46.046

85.579

76.111

76.571

Stand 1e suppletoire begroting 2021

4.662.917

4.921.051

4.689.863

4.782.935

4.362.478

4.352.388

Nieuwe mutaties

      

Afbouw Personeel F-16 t.b.v. bijstelling budgettair kader F-35

    

28.271

28.271

Bijdrage aan FIN (douane) voor kustwacht opbouw St. Maarten

‒ 630

     

Bijdrage aan FIN voor herijking categoriemanagement

‒ 845

‒ 959

‒ 1.677

‒ 1.747

‒ 1.747

 

Bijdrage Landmacht voor IT koppeling Mulan t.b.v. schietbaan Harderwijk

64

3

3

3

3

 

Bijdrage Landmacht voor IT project kennis, innovatie en experimenten

200

150

    

Bijdrage van FIN (douane) voor luchtverkenningscapactiteit KWNL

318

     

Bijdrage van LNV voor luchtverkenningscapactiteit KWNL

 

159

    

Bijstellen valuta berekeningsmethode

2.743

1.602

1.174

‒ 1.548

‒ 2.161

‒ 1.150

Bijstellen valuta extrapolatie koers 2026

      

Bijstellen van de instandhoudingsbudgetten

20.000

     

Budget t.b.v. munitie, opleiding en training

60.000

60.000

60.000

60.000

60.000

60.000

IT-problematiek KMar (exploitatie)

 

4.500

4.500

4.500

4.500

4.500

Reservering HR-model

 

5.000

15.000

13.500

15.000

11.500

Omgevingswet

 

840

840

840

840

840

Bewaken en beveiligen

 

‒ 10.000

‒ 10.000

   

Doorlichting materieellogistieke keten

 

‒ 6.000

‒ 6.000

   

Hard Ballistic Plating T.B.V. I-701 Schietbeleid

 

750

750

750

750

750

Plan van aanpak veiligheid

 

‒ 10.000

‒ 20.000

   

Conversie kustwachten

 

1.310

1.310

1.310

1.310

1.310

Extrapolatie 2035/2036

      

Fase inspectie Tucsonvloot

‒ 1.000

‒ 480

    

Grenzen en veilgheid 2e/3e orde effecten

4.243

4.546

1.575

303

514

543

Herschikken budget voor IT problematiek KMar

 

‒ 3.000

‒ 3.000

‒ 3.000

‒ 3.000

‒ 3.000

Herschikken budgetten n.a.v. maatregelen nota 2019 MIVD

 

‒ 211

‒ 462

‒ 462

‒ 462

‒ 462

Herschikken van inhuurbudget van DMO

2.371

     

Herschikking budget IT-instandhouding t.b.v. inhuur IT-specialisten

‒ 500

     

Herschikking budget naar militaire uitrusting

 

16

16

16

16

16

Herschikking budget t.b.v. instandhouding vastgoed

16.600

     

Herschikking budget t.b.v. tijdelijke projectfunctie

‒ 38

     

Herschikking exploitatiebegroting DOSCO t.b.v. werkgeversbijdrage Paresto

 

‒ 17

‒ 17

‒ 17

‒ 17

‒ 17

Herschikking budget IT-instandhouding t.b.v. inhuur IT-specialisten

‒ 100

‒ 275

‒ 175

‒ 175

‒ 175

0

Herschikking gereedstelling DMO naar instandhouding materieel DMF

   

3.115

2.655

2.655

Herschikking materieel naar instandhouding infra

 

667

667

667

667

667

Herschikking materiële exploitatie DMO naar instandhouding

80

300

300

300

300

300

Herschikking materiële exploitatie KMar naar instandhouding

1.175

     

Herschikking materiële exploitatie Luchtmacht naar instandhouding

306

     

Herschikking materiële exploitatie t.b.v. vastlegging NLR-contracten

‒ 1.000

     

Herschikking ontvangsten tussen defensie en DMF

 

‒ 17.160

‒ 17.160

‒ 17.160

‒ 17.160

‒ 17.160

Herschikking prijsbijstelling naar DMf

 

249

243

244

244

245

Herschikking taken en middelen a.g.v. assortimentsgewijs (agw) werken

1.057

     

Herschikking t.b.v. loods haventerrein Eemshaven

403

     

Het huren van vastgoed voor het in buitenland geplaatst personeel

 

2.225

2.225

2.225

2.225

2.225

Hogere ontvangst t.b.v. instandhouding matereel Marine

5.000

     

Implementatie Brede Offensief Tegen de Ondermijnende Capaciteit

 

400

397

397

397

397

Instandhouding IT-project Elektronisch Patiëntendossier voor DOSCO

 

211

271

271

271

271

Kasschuif i.v.m. onder- overprogrammering

   

‒ 200.000

200.000

 

Landmachtbudget t.b.v. kleine infra-aanpassingen

5.000

     

Bijdrage aan EZK voor project I Botics Avatar Xprize

‒ 219

     

Tijdelijke functie bij het bureau investeringen van Koninklijke Marine

‒ 50

‒ 84

‒ 84

‒ 36

  

Toedelen taakstelling Marine

‒ 6.820

‒ 7.000

‒ 7.000

‒ 7.000

‒ 7.000

‒ 7.000

Uitbreiding mijnenbestrijdingscapaciteit

‒ 46

‒ 61

‒ 61

‒ 15

  

Verlengen projectfuncties binnen verandermanagement en innovatie

‒ 64

‒ 84

‒ 84

‒ 22

  

Verlenging plaatsing reservist

‒ 36

‒ 36

    

Stand ontwerpbegroting 2022

4.771.129

4.948.612

4.713.414

4.640.194

4.648.719

4.438.089

Licence