Base description which applies to whole site

6. Departement specifieke informatie

In dit hoofdstuk bieden wij u inzicht in:

  • Militaire pensioenen en uitkeringen;

  • Verdeling van de apparaatsuitgaven;

  • Overzicht formatie defensiepersoneel;

  • Invulling cyber & space middels ruimte(vaart)3.

3

De Kamer heeft verzocht in de defensiebegroting en duidelijk te specificeren en uit te werken, zodat inzichtelijk wordt welke activiteiten c.q. doelstellingen gesteld worden en welke financiële middelen hiervoor beschikbaar gesteld worden (Kamerstuk 35000 X, nr. 46). Cyber is inmiddels een onderdeel van de begroting en komt aan bod in de beleidsagenda, beleidsartikel 7 Defensie Materieel Organisatie en niet-beleidsartikel 10 Apparaat Kerndepartement. Space is nog geen onderdeel van de begroting.

Licence