Base description which applies to whole site

2.3 Ontvangstenmutaties

Belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2023 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

Toelichting

Omschrijving

Artikelen

Totaal

 

Begroting 2023 (incl. NvW, ISB, moties en amendementen)

 

142.234

    
 

Belangrijkste suppletoire mutaties

 

3.154

    

1

Ontvangsten Kustwacht Caribisch gebied

2

1.563

2

Hoog risico beveiliging DNB

5

1.895

    

3

Overige mutaties

2, 5

‒ 304

    
 

Stand 1e suppletoire begroting 2023

 

145.388

1. Ontvangsten Kustwacht Caribisch gebied

Dit betreft de bijdrage die Kustwacht CARIB krijgt van de Joint Inter Agency Task Force (JIATF). JIATF is een samenwerkingsorganisatie met als doel de bestrijding van drugs-gerelateerde activiteiten.

2. Hoogrisicobeveiliging DNB

Dit betreft de vergoeding vanuit De Nederlandsche Bank voor de inzet van Hoogrisicobeveiliging.

Licence