Base description which applies to whole site

2.1 Voorstel van wet

Met het onderhavige wetsvoorstel wordt voorgesteld de uitgavenbegroting 2023 van het ministerie van Defensie (X) ten opzichte van de vastgestelde begroting met een bedrag van € 726,4 miljoen te verlagen. Voor het begrotingsbedrag van de ontvangsten 2023 wordt voorgesteld dit met € 3,2 miljoen te verhogen. Dit leidt voor het ministerie van Defensie tot een uitgavenbudget van € 15.552,3 miljoen en een ontvangstenbudget van € 145,4 miljoen. De begroting voor de in 2023 aan te gane verplichtingen daalt met € 71,1 miljoen tot € 16.176,9 miljoen. De cijfermatige aansluiting ten opzichte van de ontwerpbegroting 2023 is als volgt:

Uitgaven (in duizend euro)

Stand vastgestelde begroting 2023

€ 16.278.661

Wijzigingen 1e suppletoire begroting 2023

‒ € 726.369

Stand begroting Defensie (X) in de voorjaarsnota 2023

€ 15.552.292

Ontvangsten (in duizend euro)

Stand vastgestelde begroting 2023

€ 142.234

Wijzigingen 1e suppletoire begroting 2023

€ 3.154

Stand begroting Defensie (X) in de voorjaarsnota 2023

€ 145.388

Licence