Base description which applies to whole site

Bijlage 4: Subsidieoverzicht

Tabel 37 Subsidies (bedragen x 1.000 euro)

Artikel

Naam subsidies (regelingen)

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Laatste evaluatie

Volgende evaluatie

Einddatum subsidie

            

Versterken rechtsstaat

1

Detentie algemeen1

1.000

132

0

0

0

0

0

2

2027

incidenteel

1

Bestuurlijke aanpak1

0

1.000

1.044

1.044

1.044

1.044

1.044

2

2027

incidenteel

            

Bevorderen sociaaleconomische structuur

4.1

Diverse subsidies

0

2.662

100

0

0

0

0

2

2023

incidenteel

4.1

Noodpakketten

2.138

0

0

0

0

0

0

2

2023

incidenteel

4.1

COHO / samenwerking bij hervorming

0

6.814

38.988

36.868

36.868

36.605

0

2

2023

incidenteel

4.1

COHO

52

350

0

0

0

0

0

2

2023

incidenteel

4.1

Onderwijshuisvesting Curacao

0

5.200

14.300

0

0

0

0

  

incidenteel

4.2

Subsidie Caribisch Nederland

2.090

2.459

1.039

535

535

535

535

2

2023

incidenteel

            

Wederopbouw Bovenwindse Eilanden

8.1

Diverse subsidies

762

0

0

0

0

0

0

2

2023

incidenteel

            

Totaal subsidies (regelingen)

6.042

18.617

55.471

38.447

38.447

38.184

1.579

   
1

Deze subsidies worden in de beleidsevaluatie/beleidsdoorlichtingen meegenomen.

2

Evaluatie heeft nog niet plaatsgevonden.

Licence