Base description which applies to whole site

7.4 Bijlage subsidieoverzicht

De subsidies worden verleend aan instellingen die voor Defensie een toegevoegde waarde hebben. Verder zijn de subsidie beschikkingen die Defensie verstrekt alleen bedoeld voor de specifieke subsidieaanvrager en berusten niet op wettelijk voorschrift, anders dan gelegen in de begroting en de regeling defensiesubsidies (http://wetten.overheid.nl/BWBR0013110/).

In 2017 is het Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO) ‘Subsidies, robuust en proportioneel’ uitgevoerd. Dit heeft geleid tot een aantal aanbevelingen. Vanaf 2019 publiceert Defensie daarom de resultaten van de, vanaf dat moment uitgevoerde, subsidie-evaluaties op www.rijksfinancien.nl. De subsidies worden jaarlijks bij Defensie aangevraagd, door Defensie bezien en op risico’s beoordeeld. De grootte en eventuele risico’s zijn medebepalend voor het controle arrangement, waaronder de subsidie valt. De subsidies worden elke vijf jaar apart geëvalueerd. Tijdens de evaluatie wordt het gezamenlijk belang heroverwogen, waarna afhankelijk van de uitkomst, kan worden besloten tot afbouw van de subsidierelatie.

Tabel 55 Subidies (bedragen x 1.000 euro)

Naam

2022

2023

20241

2025

2026

2027

2028

Laatste evaluatie

Volgende evaluatie

Einddatum

Stichting Nederlands Veteraneninstituut (NLVi)

24.502

23.496

26.027

26.027

26.027

   

2026

2027

Nationaal Comité Herdenking Capitulatie 1945 Wageningen

25

25

25

25

25

  

2021

2026

2027

Stichting Veteranen Platform (VP)

212

246

258

258

258

258

 

2022

2027

2028

Stichting Koninklijke Defensiemusea

17.141

18.184

19.256

19.256

   

2019

2024

2025

Stichting Nationale Taptoe

304

322

322

322

322

322

 

2022

2027

2028

Universiteit van Amsterdam

74

74

74

74

74

74

 

2022

2027

2028

Stichting Maritiem Kenniscentrum

23

25

25

25

25

25

 

2022

2027

2028

Stichting Phantasy in Blue

25

25

     

2022

2027

2028

Stichting Historische Vlucht

118

125

125

125

125

125

 

2022

2027

2028

SWoon NLDA

15

22

25

25

25

25

 

2022

2027

2028

Stichting Klachtentelefoon luchtverkeer Limburg

 

75

75

75

75

   

2027

2028

ASL BISL Foundation

40

40

     

2022

2027

2028

Stichting Power of Freedom, Invictus Games

4.850

-

    

Eenmalige subsidie

Subsidies te verstrekken na evaluatie/ nader te verdelen2

 

417

949

1.084

20.375

46.325

47.015

Totaal:

47.293

46.537

47.161

47.296

47.331

47.229

47.015

   
1

De genoemde bedragen betreffen het wettelijk plafond voor subsidies

2

Wanneer een eventuele verlening nog in afwachting is van een evaluatie wordt het budget onder deze post geplaatst.

Licence