Base description which applies to whole site

6.2 Verdeling van de apparaatsuitgaven

Verdeling van de apparaatsuitgaven

Tabel 37 Totaaloverzicht apparaatsuitgaven/kosten Ministerie van Defensie (bedragen x € 1.000)
 

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Totaal apparaatsuitgaven Defensie

7.025.597

7.727.768

7.977.603

8.036.339

8.061.041

8.095.531

8.132.271

        

Kerndepartement

1.627.051

1.744.204

1.825.467

1.827.109

1.824.243

1.827.989

1.840.892

Koninklijke Marine

892.563

935.889

1.003.510

1.014.874

1.022.801

1.030.350

1.032.616

Koninklijke Landmacht

1.515.327

1.658.456

1.692.959

1.706.129

1.709.597

1.720.544

1.722.352

Koninklijke Luchtmacht

734.786

782.974

824.049

804.277

807.599

808.759

812.099

Koninklijke Marechaussee

563.687

665.859

680.710

700.269

704.615

706.009

715.352

Commando Materieel en IT

494.775

560.803

583.238

590.931

581.696

591.426

597.392

Defensie Ondersteuningscommando

1.197.408

1.379.583

1.367.670

1.392.750

1.410.490

1.410.454

1.411.568

Licence