Base description which applies to whole site

2.4 Planning Strategische Evaluatie Agenda

Tabel 5 Planning Strategische Evaluatie Agenda

Thema

Type onderzoek

Afronding

Status

Toelichting onderzoek

Begrotingsartikel(en)

Bijdragen aan het structurele internationale verdienvermogen van Nederland

Periodieke rapportage

2028

te starten

Periodieke rapportage voor het thema

BHOS art 1.1, 1.2

Private Sector Development ten behoeve van waardig werk en economische groei

Periodieke rapportage

2029

te starten

Periodieke rapportage voor het thema

1.2

Beleidscoherentie en effecten op voedselzekerheid, water en klimaat in ontwikkelingslanden

Periodieke rapportage

2024

lopend

Periodieke rapportage voor het thema

Doelstellingen van BHOS art 2. Beleid breder.

Duurzame ontwikkeling, voedselzekerheid, water en klimaat

Periodieke rapportage

2028

te starten

Periodieke rapportage voor het thema

2

Sociale vooruitgang

Periodieke rapportage

2025

te starten

Periodieke rapportage voor het thema

3

Vrede, veiligheid enduurzameontwikkeling

Periodieke rapportage

2024

lopend

Periodieke rapportage voor het thema

4

Feministisch buitenlandbeleid

Periodieke rapportage

2030

te starten

Periodieke rapportage voor het thema

Alle artikelen van BZ en BHOS

In de tweede helft van 2023 worden twee Periodieke Rapportages afgerond die antwoord zullen geven op een aantal kennis- en inzichtvragen binnen BHOS artikel 2 zoals die in voorgaande jaren zijn geformuleerd. De eerste Periodieke Rapportage zal lering trekken uit de uitvoering van het Nederlands klimaatbeleid in Ontwikkelingslanden tussen 2016 en 2021. De tweede Periodieke Rapportage binnen dit beleidsartikel trekt conclusies over de coherentie van Nederlandse interventies en de effecten daarvan op het gebied voedselzekerheid, water en klimaat, zowel binnen het eigen beleid als in de lokale context, in diezelfde periode. Met de publicaties van deze Periodieke Rapportages zijn de SEA-thema's "Nederlands klimaatbeleid ten behoeve van ontwikkelingslanden" en «Coherentie van het Nederlands beleid en effecten op voedselzekerheid, water en klimaat in ontwikkelingslanden» beëindigd. Voor een beschrijving van deze thema's wordt verwezen naar bijlage 4 van de MVT bij de begroting van 2023.

Voor een uitgebreide uitwerking van de Strategische Evaluatie Agenda, zie «Bijlage 4: Uitwerking Strategische Evaluatie Agenda» van deze begroting. Daar wordt ook een beschrijving van de beleidsthema’s en subthema’s gepresenteerd.

Voor het meest recente overzicht van de uitvoering van de Strategische Evaluatie Agenda tot nu toe, zie de tabel «Afgerond evaluatie- en overig onderzoek» uit het jaarverslag 2022.

Voor het meest recente overzicht van de realisatie van beleidsdoorlichtingen en Periodieke Rapportages bij de Rijksoverheid, klik op deze link: Ingepland en uitgevoerd onderzoek.

Licence