Base description which applies to whole site

Bijlage 1: Verdiepingshoofdstuk

In het verdiepingshoofdstuk wordt informatie gegeven over de budgettaire aansluiting tussen de ontwerpbegroting 2023 en de ontwerpbegroting 2024 en opmerkelijke verschillen nader toegelicht. De mutaties tot en met de eerste suppletoire begroting 2023 waaronder de hogere uitgaven voor eerstejaarsopvang asielzoekers zijn eerder in de eerste suppletoire begroting 2023 toegelicht. Als gevolg van hogere kosten voor eerstejaarsopvang asielzoekers neemt het BHOS-budget tot en 2026 af. Dit heeft tot gevolg dat het budget op diverse thema's is aangepast. De mutaties zijn in de begroting op artikel en subartikelniveau verwerkt.

Tabel 20 Uitgaven beleidsartikel 1 Duurzame economische ontwikkeling, handel en investeringen (bedragen x € 1000)
 

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

        

Stand ontwerpbegroting 2023

 

639 664

603 396

623 919

680 654

690 871

 

Mutatie Nota van wijziging 2023

 

0

0

0

0

0

 

Mutatie amendement 2023

 

0

0

0

0

0

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2023

 

‒ 67 422

‒ 48 433

‒ 56 563

‒ 37 369

11 108

 

Mutaties suppletoire begroting prinsjesdag 2023

 

30 610

0

0

0

0

 

Nieuwe mutaties

 

0

46 534

6 339

1 572

0

 

Stand ontwerpbegroting 2024

579 628

602 852

601 497

573 695

644 857

701 979

701 979

Naar aanleiding van de verwachte extra toestroom van asielzoekers uit DAC-landen heeft een herschikking binnen het ODA-budget plaatsgevonden. Door een hogere bezetting in het COA stijgt de asieltoerekening. Als gevolg van hogere uitgaven voor eerstejaarsopvang asielzoekers neemt het BHOS-budget tot en met 2026 af. Dit heeft tot gevolg dat het budget op diverse thema's is aangepast.

Bij de eerste suppletoire begroting 2023 is deze ombuiging technisch verdeeld over de beleidsartikelen. Met de ontwerpbegroting 2024 is vorm gegeven aan de inhoudelijke invulling van de ombuigingen.

Tabel 21 Ontvangsten beleidsartikel 1 Duurzame economische ontwikkeling, handel en investeringen (bedragen x € 1000)
 

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

        

Stand ontwerpbegroting 2023

 

6 264

6 264

6 264

6 264

6 264

 

Mutatie Nota van wijziging 2023

 

0

0

0

0

0

 

Mutatie amendement 2023

 

0

0

0

0

0

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2023

 

7 736

7 736

7 736

7 736

7 736

 

Mutaties suppletoire begroting prinsjesdag 2023

 

10 000

0

0

0

0

 

Nieuwe mutaties

 

0

0

0

0

0

 

Stand ontwerpbegroting 2024

38 583

24 000

14 000

14 000

14 000

14 000

14 000

De ontvangsten op artikel 1 zijn toe te schrijven aan de hogere geraamde ontvangsten op het DTIF-instrument. De ontvangsten voor Dutch Good Growth Fund (DGGF) zijn verder naar verwachting hoger dan begroot. Dit wordt onder andere veroorzaakt door hogere premieontvangsten en terugbetalingen op wisselfinancieringen voor DGGF.

Tabel 22 Uitgaven beleidsartikel 2 Duurzame ontwikkeling voedselzekerheid, water en klimaat (bedragen x € 1.000)
 

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

        

Stand ontwerpbegroting 2023

 

913 510

950 469

1 121 397

1 156 882

1 143 882

 

Mutatie Nota van wijziging 2023

 

0

0

0

0

0

 

Mutatie amendement 2023

 

0

0

0

0

0

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2023

 

‒ 120 850

‒ 94 098

‒ 121 160

‒ 76 223

0

 

Mutaties suppletoire begroting prinsjesdag 2023

 

75 348

2 082

0

0

0

 

Nieuwe mutaties

 

0

47 391

‒ 2 504

‒ 3 026

0

 

Stand ontwerpbegroting 2024

816 870

868 008

905 844

997 733

1 077 633

1 143 882

1 143 882

Naar aanleiding van de verwachte extra toestroom van asielzoekers uit DAC-landen heeft een herschikking binnen het ODA-budget plaatsgevonden. Door een hogere bezetting in het COA stijgt de asieltoerekening. Als gevolg van hogere uitgaven voor eerstejaarsopvang asielzoekers neemt het BHOS-budget tot en met 2026 af. Dit heeft tot gevolg dat het budget op diverse thema's is aangepast.

Bij de eerste suppletoire begroting 2023 is deze ombuiging technisch verdeeld over de beleidsartikelen. Met de ontwerpbegroting 2024 is vorm gegeven aan de inhoudelijke invulling van de ombuigingen.

Tabel 23 Uitgaven beleidsartikel 3 Sociale vooruitgang (bedragen x € 1.000)
 

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

        

Stand ontwerpbegroting 2023

 

849 037

855 626

882 979

892 979

897 979

 

Mutatie Nota van wijziging 2023

 

0

0

0

0

0

 

Mutatie amendement 2023

 

0

0

0

0

0

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2023

 

‒ 109 595

‒ 85 282

‒ 107 698

‒ 67 733

0

 

Mutaties suppletoire begroting prinsjesdag 2023

 

54 300

1 200

0

0

0

 

Nieuwe mutaties

 

19 482

31 454

‒ 21 602

‒ 15 862

0

 

Stand ontwerpbegroting 2024

901 132

813 224

802 998

753 679

809 384

897 979

897 979

Naar aanleiding van de verwachte extra toestroom van asielzoekers uit DAC-landen heeft een herschikking binnen het ODA-budget plaatsgevonden. Door een hogere bezetting in het COA stijgt de asieltoerekening. Als gevolg van hogere uitgaven voor eerstejaarsopvang asielzoekers neemt het BHOS-budget tot en met 2026 af. Dit heeft tot gevolg dat het budget op diverse thema's is aangepast.

Bij de eerste suppletoire begroting 2023 is deze ombuiging technisch verdeeld over de beleidsartikelen. Met de ontwerpbegroting 2024 is vorm gegeven aan de inhoudelijke invulling van de ombuigingen.

Tabel 24 Uitgaven beleidsartikel 4 Vrede, veiligheid en duurzame ontwikkeling (bedragen x € 1.000)
 

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

        

Stand ontwerpbegroting 2023

 

1 073 712

1 042 312

1 114 460

1 112 260

1 112 260

 

Mutatie Nota van wijziging 2023

 

0

0

0

0

0

 

Mutatie amendement 2023

 

0

0

0

0

0

 

Mutatie 1e incidentele suppletoire begroting 2023

 

30 000

     

Mutatie 1e suppletoire begroting 2023

 

‒ 140 706

‒ 113 099

‒ 141 026

‒ 93 105

0

 

Mutaties suppletoire begroting prinsjesdag 2023

 

78 706

0

0

0

0

 

Nieuwe mutaties

 

0

82 952

70 628

46 146

0

 

Stand ontwerpbegroting 2024

943 326

1 041 712

1 012 165

1 044 062

1 065 301

1 112 260

1 112 260

Naar aanleiding van de verwachte extra toestroom van asielzoekers uit DAC-landen heeft een herschikking binnen het ODA-budget plaatsgevonden. Door een hogere bezetting in het COA stijgt de asieltoerekening. Als gevolg van hogere uitgaven voor eerstejaarsopvang asielzoekers neemt het BHOS-budget tot en met 2026 af. Dit heeft tot gevolg dat het budget op diverse thema's is aangepast.

Bij de eerste suppletoire begroting 2023 is deze ombuiging technisch verdeeld over de beleidsartikelen. Met de ontwerpbegroting 2024 is vorm gegeven aan de inhoudelijke invulling van de ombuigingen.

Tabel 25 Uitgaven beleidsartikel 5 Multilaterale samenwerking en overige inzet (bedragen x € 1.000)
 

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

        

Stand ontwerpbegroting 2023

 

385 989

688 597

998 465

1 128 870

1 484 266

 

Mutatie Nota van wijziging 2023

 

0

0

0

0

0

 

Mutatie amendement 2023

 

0

0

0

0

0

 

Mutatie 1e incidentele suppletoire begroting 2023

 

140 000

     

Mutatie 1e suppletoire begroting 2023

 

‒ 112 995

‒ 397 987

‒ 704 826

‒ 825 389

‒ 4 896

 

Mutaties suppletoire begroting prinsjesdag 2023

 

‒ 49 155

182 787

165 049

189 897

220 012

 

Nieuwe mutaties

 

0

‒ 155 183

‒ 7 889

6 497

‒ 243 681

 

Stand ontwerpbegroting 2024

417 023

363 839

318 214

450 799

499 875

1 455 701

2 036 819

Naar aanleiding van de verwachte extra toestroom van asielzoekers uit DAC-landen heeft een herschikking binnen het ODA-budget plaatsgevonden. Door een hogere bezetting in het COA stijgt de asieltoerekening. Als gevolg van hogere uitgaven voor eerstejaarsopvang asielzoekers neemt het BHOS-budget tot en met 2026 af. Dit heeft tot gevolg dat het budget op diverse thema's is aangepast.

Bij de eerste suppletoire begroting 2023 is deze ombuiging technisch verdeeld over de beleidsartikelen. Met de ontwerpbegroting 2024 is vorm gegeven aan de inhoudelijke invulling van de ombuigingen.

Tabel 26 Ontvangsten beleidsartikel 5 Multilaterale samenwerking en overige inzet (bedragen x € 1000)
 

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

        

Stand ontwerpbegroting 2023

 

43 866

42 330

37 908

32 888

28 834

 

Mutatie Nota van wijziging 2023

 

0

0

0

0

0

 

Mutatie amendement 2023

 

0

0

0

0

0

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2023

 

1 222

1 485

1 218

1 366

1 814

 

Nieuwe mutaties

 

0

0

0

0

0

 

Stand ontwerpbegroting 2024

62 344

45 088

43 815

39 126

34 254

30 648

28 806

De ontvangsten op artikel 5.20 zijn een bijstelling van de raming van de ontvangsten naar aanleiding van aflossingen van begrotingsleningen verstrekt door NIO.

Licence