Base description which applies to whole site

2.1 Begroting 2022

In 2022 geeft het Rijk naar verwachting 353 miljard euro uit. Onderstaande kerntabel 2.1.1 toont het overzicht van de totale rijksbegroting, inclusief de raming voor de komende jaren. De tabel laat zien dat de (netto)uitgaven doorstijgen, ondanks de coronacrisis. Mede hierdoor liep de staatsschuld in verhouding tot het bbp in 2021 op naar 57,8 procent en zal deze naar verwachting uitkomen op 55,4 procent in 2025. Naar verwachting groeien de (nominale) rijksuitgaven in 2022-2025 jaarlijks met circa 2 procent, in lijn met de geraamde groei van de ontvangsten.

Tabel 2.1.1 Budgettaire kerngegevens

In miljarden euro's, tenzij anders aangegeven

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

        

Inkomsten (belastingen en sociale premies)

302,4

299,8

313,8

334,1

337,9

349,0

360,9

        

Reguliere netto-uitgaven onder het uitgavenplafond

289,5

303,8

317,5

335,0

340,7

348,6

359,8

Rijksbegroting

139,0

144,5

153,5

163,2

162,7

163,2

166,2

Sociale zekerheid

80,8

85,9

88,3

90,4

93,3

96,8

100,8

Zorg

69,7

73,4

75,8

81,3

84,6

88,6

92,8

Steunmaatregelen corona relevant voor het EMU-saldo (uitgaven)

0,0

27,8

39,4

11,4

2,4

0,0

0,0

Overige netto-uitgaven en correcties relevant voor het EMU-saldo

‒ 2,7

0,4

5,3

6,6

3,5

5,2

5,5

Totale netto-uitgaven relevant voor het EMU-saldo

286,8

332,0

362,2

353,0

346,6

353,8

365,2

        

EMU-saldo collectieve sector

14,0

‒ 34,0

‒ 50,7

‒ 21,3

‒ 11,2

‒ 7,4

‒ 7,0

EMU-saldo collectieve sector (in procenten bbp)

1,7%

‒ 4,3%

‒ 6,0%

‒ 2,4%

‒ 1,2%

‒ 0,8%

‒ 0,7%

        

EMU-schuld collectieve sector

394,7

434,9

490,9

517

528

536

544

EMU-schuld collectieve sector (in procenten bbp)

48,6%

54,5%

57,8%

57,7%

57,1%

56,1%

55,4%

        

Bruto binnenlands product (bbp)

812

799

850

895

925

954

983

Bron: CBS, CPB en ministerie van Financiën

Licence