Base description which applies to whole site

1.1 Budgettaire kerngegevens

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de belangrijkste budgettaire kerngegevens tot en met 2026. Deze cijfers zijn gebaseerd op de Macro Economische Verkenning (MEV) van het Centraal Planbureau (CPB). Het kabinet verwacht in 2022 334,1 miljard euro aan inkomsten op te halen via belasting- en premieontvangsten. De geraamde rijksuitgaven bedragen 353,0 miljard euro in 2022.

Tabel 1.1 Budgettaire kerngegevens

(in miljarden euro, tenzij anders aangegeven)

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

         

Inkomsten (belastingen en sociale premies)

302,4

299,8

313,8

334,1

337,9

349,0

360,9

372,4

         

Reguliere netto-uitgaven onder het uitgavenplafond

289,5

303,8

317,5

335,0

340,7

348,6

359,8

371,4

Rijksbegroting

139,0

144,5

153,5

163,2

162,7

163,2

166,2

169,6

Sociale zekerheid

80,8

85,9

88,3

90,4

93,3

96,8

100,8

104,6

Zorg

69,7

73,4

75,8

81,3

84,6

88,6

92,8

97,2

Steunmaatregelen corona relevant voor het EMU-saldo (uitgaven)

0,0

27,8

39,4

11,4

2,4

0,0

0,0

0,0

Overige netto-uitgaven en correcties relevant voor het EMU-saldo

‒ 2,7

0,4

5,3

6,6

3,5

5,2

5,5

5,2

Totale netto-uitgaven relevant voor het EMU-saldo

286,8

332,0

362,2

353,0

346,6

353,8

365,2

376,6

         

EMU-saldo centrale overheid

15,7

‒ 32,2

‒ 48,4

‒ 18,9

‒ 8,7

‒ 4,8

‒ 4,4

‒ 4,2

EMU-saldo decentrale overheden

‒ 1,6

‒ 1,8

‒ 2,3

‒ 2,4

‒ 2,5

‒ 2,6

‒ 2,7

‒ 2,7

         

EMU-saldo collectieve sector

14,0

‒ 34,0

‒ 50,7

‒ 21,3

‒ 11,2

‒ 7,4

‒ 7,0

‒ 6,9

EMU-saldo collectieve sector (in procenten bbp)

1,7%

‒ 4,3%

‒ 6,0%

‒ 2,4%

‒ 1,2%

‒ 0,8%

‒ 0,7%

‒ 0,7%

         

EMU-schuld collectieve sector

394,7

434,9

490,9

516,6

528,0

535,5

544,4

551,9

EMU-schuld collectieve sector (in procenten bbp)

48,6%

54,5%

57,8%

57,7%

57,1%

56,1%

55,4%

54,5%

         

Bruto binnenlands product (bbp)

812

799

850

895

925

954

983

1.013

Het feitelijk EMU-tekort van de centrale overheid bedraagt 48,4 miljard euro in 2021 en 18,9 miljard euro in 2022. De decentrale overheden - onder andere de gemeenten, provincies en waterschappen - komen naar verwachting uit op een tekort van 2,3 miljard euro in 2021 en 2,4 miljard euro in 2022. Het totale EMU-saldo van de overheid als geheel (centrale overheid en decentrale overheden) komt daarmee naar verwachting uit op een tekort van 50,7 miljard euro in 2021 en 21,3 miljard euro in 2022. Dit komt overeen met respectievelijk ‒ 6,0 procent en ‒ 2,4 procent van het bbp. De schuld bereikt aan het eind van 2022 een niveau van 57,7 procent van het bbp.

Licence