Base description which applies to whole site

Algemeen

ALGEMEEN
  

2021

2022

2023

2024

2025

2026

totaal uitgaven

384,4

5.329,60

3.758,70

2.462,80

1.561,40

1.502,20

totaal niet-belastingontvangsten

      

4

Eindejaarsmarge

      
 

Uitgaven

‒ 1.923,20

‒ 24,2

‒ 1,1

   

55

Diversen

      
 

Uitgaven

2.067,00

5.075,70

3.521,20

2.272,30

1.330,90

1.267,70

81

RA Openbaar bestuur

      
 

Uitgaven

91

166

150

150

200

200

82

RA Veiligheid

      
 

Uitgaven

      

85

RA Milieu

      
 

Uitgaven

4

42,5

33,5

40,5

30,5

34,5

87

RA Onderwijs, onderzoek en innovatie

      
 

Uitgaven

      

92

RA Overige uitgaven

      
 

Uitgaven

145,6

69,7

55

   

De aanvullende post «Algemeen» (ook wel de aanvullende post genoemd) is het begrotingshoofdstuk waar middelen worden gereserveerd voor maatregelen waartoe is besloten maar die in afwachting zijn van nadere uitwerking. Ook wordt op dit begrotingshoofdstuk de in=uittaakstelling verantwoord. De aanvullende post wordt beheerd door het ministerie van Financiën.

Artikel 4 Eindejaarsmarge

Departementen kunnen onbestede middelen in 2021 met behulp van de eindejaarsmarge doorschuiven naar 2022. HGIS-middelen kunnen worden doorgeschoven naar de drie opvolgende jaren. Als tegenhanger van de uitgekeerde eindejaarsmarges is de in=uit-taakstelling op de aanvullende post ingeboekt, onder de veronderstelling dat departementen ieder jaar een soortgelijk bedrag doorschuiven met behulp van de eindejaarsmarge.

Artikel 55 Diversen

De stand op artikel 55 wordt hoofdzakelijk gevormd door lopende reserveringen voor o.a. de wederopbouw Sint Maarten, EU-afdrachten en Groningen. Ook zijn middelen gereserveerd voor o.a. het Klimaatakkoord, de aanpak stikstofproblematiek, de compensatie van Zeeland en de POK. Daarnaast staan er middelen gereserveerd voor corona maatregelen.

Artikelen 81 t/m 92

Op de artikelen 81 tot en met 92 staan de intensiveringsmiddelen uit het Regeerakkoord gereserveerd die nog niet zijn overgeboekt naar de verschillende begrotingen. Over de nog niet uitgekeerde middelen zal nog besluitvorming plaatsvinden. Op basis van die besluitvorming zullen dan ook de resterende middelen worden overgeheveld naar de verschillende begrotingen. Voor een exacte uitsplitsing van de Regeerakkoordmiddelen zie ook bijlage Regeerakkoordmiddelen op de aanvullende post.

Licence