Base description which applies to whole site

Arbeidsvoorwaarden

ARBEIDSVOORWAARDEN
  

2021

2022

2023

2024

2025

2026

totaal uitgaven

 

1.513,10

3.055,30

4.798,80

6.585,40

8.285,90

totaal niet-belastingontvangsten

      

1

arbeidsvoorwaardenruimte ijklijn RB-eng

      
 

Uitgaven

 

1.423,60

2.867,40

4.489,50

6.172,10

7.818,20

2

arbeidsvoorwaardenruimte ijklijn SZ

      
 

Uitgaven

 

63,3

123,5

183,7

241,9

297,1

3

arbeidsvoorwaardenruimte ijklijn Z

      
 

Uitgaven

 

9,5

13,6

19,6

26,3

32,9

4

indexering rijksbijdragen

      
 

Uitgaven

 

16,8

50,8

106,1

145,1

137,7

Op de aanvullende post Arbeidsvoorwaarden worden middelen gereserveerd die nodig zijn om de loongevoelige uitgaven op de Rijksbegroting, Sociale Zekerheid en Zorg op het uitgavenpeil van het desbetreffende jaar te brengen. De oploop in de cijfers ontstaat doordat jaarlijks een structurele reservering wordt opgenomen om de begrotingsuitgaven (zoals deze op de afzonderlijke begrotingen zijn opgenomen) van constante naar lopende prijzen te brengen.

Licence