Base description which applies to whole site

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

De begroting van BHOS bestaat uitsluitend uit posten die onder de Homogene Groep Internationale Samenwerking (HGIS) vallen. De BHOS-toelichtingen zijn daarom te vinden bij de horizontale toelichting van de HGIS.

Licence