Base description which applies to whole site

Consolidatie

CONSOLIDATIE: UITGAVEN
 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Stand Miljoenennota 2021 (excl. IS)

‒ 7.062,00

‒ 7.104,80

‒ 8.191,40

‒ 7.990,40

‒ 8.048,00

 

Beleidsmatige mutaties

      

Rijksbegroting

      

Consolidatie

‒ 6.022,10

‒ 13.143,10

‒ 5.279,70

‒ 4.426,30

‒ 4.508,50

 
 

‒ 6.022,10

‒ 13.143,10

‒ 5.279,70

‒ 4.426,30

‒ 4.508,50

 

Extrapolatie

‒ 12.437,60

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2021

‒ 6.022,10

‒ 13.143,10

‒ 5.279,70

‒ 4.426,30

‒ 4.508,50

 
       

Stand Miljoenennota 2022 (subtotaal)

‒ 13.084,00

‒ 20.247,90

‒ 13.471,10

‒ 12.416,60

‒ 12.556,50

‒ 12.437,60

Totaal Internationale samenwerking

      

Stand Miljoenennota 2022

‒ 13.084,00

‒ 20.247,90

‒ 13.471,10

‒ 12.416,60

‒ 12.556,50

‒ 12.437,60

CONSOLIDATIE: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN
 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Stand Miljoenennota 2021 (excl. IS)

‒ 7.062,00

‒ 7.104,80

‒ 8.191,40

‒ 7.990,40

‒ 8.048,00

 

Beleidsmatige mutaties

      

Rijksbegroting

      

Consolidatie

‒ 6.022,10

‒ 13.143,10

‒ 5.279,70

‒ 4.426,30

‒ 4.508,50

 
 

‒ 6.022,10

‒ 13.143,10

‒ 5.279,70

‒ 4.426,30

‒ 4.508,50

 

Extrapolatie

‒ 12.437,60

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2021

‒ 6.022,10

‒ 13.143,10

‒ 5.279,70

‒ 4.426,30

‒ 4.508,50

 
       

Stand Miljoenennota 2022 (subtotaal)

‒ 13.084,00

‒ 20.247,90

‒ 13.471,10

‒ 12.416,60

‒ 12.556,50

‒ 12.437,60

Totaal Internationale samenwerking

      

Stand Miljoenennota 2022

‒ 13.084,00

‒ 20.247,90

‒ 13.471,10

‒ 12.416,60

‒ 12.556,50

‒ 12.437,60

De post Consolidatie wordt gebruikt voor het corrigeren van de Rijksbegroting voor dubbeltellingen die ontstaan door het brutoboeken van bijdragen. Het brutoboeken houdt in dat zowel het departement dat bijdraagt, als het departement dat ontvangt de uitgaven op zijn begroting opneemt. Het ontvangende departement raamt daarnaast de te ontvangen bijdragen ook aan de ontvangstenkant van de begroting. Hierdoor wordt het rekenkundig niveau van de totale rijksuitgaven en de rijksontvangsten hoger dan het feitelijk niveau. Op de post Consolidatie wordt hiervoor gecorrigeerd. De hoogte van de post wordt in belangrijke mate bepaald door de bijdragen van de begroting van Infrastructuur en Waterstaat aan het Infrastructuurfonds.

Licence