Base description which applies to whole site

Corona uitstel van betaling belastingen

De coronamonitor krijgt per 17 mei 2023 geen updates meer.

Om de liquiditeitspositie van ondernemers die te kampen hebben met omvangrijk omzetverlies te ondersteunen, heeft het kabinet het mogelijk gemaakt om laagdrempelig uitstel van betaling aan te vragen voor een grote groep belastingen. De invorderingsrente is bovendien tijdelijk verlaagd naar 0,01%. Van het totaal verleende bedrag aan uitstel zal vermoedelijk een deel niet ingevorderd kunnen worden als gevolg van onverhoopte maar niet te voorkomen faillissementen. De omvang van dit afstel hangt in belangrijke mate af van de ontwikkeling van de restricties, de economie, en het effect van de steunmaatregelen.

Uitstel van betaling heeft forse invloed op de belasting- en premieontvangsten en leidt tot een kasschuif van belasting- en premie-inkomsten van 2020 naar 2021 en later. Omdat enkel het moment van betaling verandert, en niet het onderliggende transactiemoment waarop de betalingsplicht ontstaat, is deze kasschuif niet relevant voor het EMU-saldo. Wel is dit bedrag relevant voor de financieringsopgave van de overheid: indien er geen belastinggeld binnenkomt, moet de Staat (tijdelijk) meer schuld uitgeven. 

Hieronder staan de uitstaande betalingen per belastingsoort weergegeven. 

Licence