Base description which applies to whole site

Uitgavenmaatregelen coronacrisis

De coronamonitor krijgt per 17 mei 2023 geen updates meer.

Het kabinet heeft sinds maart 2020 een groot aantal noodmaatregelen genomen om de economische gevolgen van het coronavirus het hoofd te bieden. Gegeven deze uitzonderlijke situatie is daarbij besloten dat het reguliere uitgavenplafond niet gold voor de uitgaven uit de noodpakketten. Dit betekent dat de extra uitgaven niet ten koste zijn gegaan van andere uitgaven, maar dat ze zorgden voor een verslechtering van het EMU-saldo en een verhoging van de EMU-schuld.
*Bedragen zijn naar boven afgerond op miljoenen euro's


Noodmaatregelen coronacrisis

Licence