Base description which applies to whole site

Corona EMU-saldo 2020 - 2022

De coronamonitor krijgt per 17 mei 2023 geen updates meer.

Te midden van de coronacrisis was de verwachting dat de hogere uitgaven en lagere inkomsten tot grote tekorten zouden leiden: bij Miljoenennota 2021 werd er nog gerekend op een tekort van 5,5 procent van het bbp. Dit kwam uiteindelijk uit op -2,5 procent van het bbp in 2021. Dit kwam voornamelijk door hogere inkomsten en een beter economisch herstel dan eerder geraamd. Daarnaast verbetert het saldo door onderuitputting op de begrotingen en hogere ontvangen dividenden van financiële staatsdeelnemingen. 

Echter de omvangrijke investeringen die het kabinet op dit moment doet, hebben een tijdelijke verslechtering van het EMU-saldo tot gevolg.  De investeringen in onder meer klimaat, natuur en landelijk gebied (waaronder de stikstofaanpak), onderwijs en veiligheid, acht het kabinet van groot belang, juist ook voor toekomstige generaties. Het kabinet accepteert een tijdelijke verslechtering van het saldo om deze grote maatschappelijke uitdagingen aan te pakken. Daarnaast loopt het tekort verder op door aan Oekraïne, het doorlopen van een aantal coronagerelateerde uitgaven en de koopkrachtmaatregelen. Het EMU-saldo komt naar verwachting uit op ‒ 0,9% bbp in 2022 en ‒ 3% bbp in 2023.

Licence