Base description which applies to whole site

Overzicht ZBO's en Agentschappen

De Rijksoverheid kent een heleboel organisaties die in bepaalde mate zelfstandig zijn ten opzichte van de ministeries. Die organisaties hebben vele verschillende vormen, de belangrijkste (in termen van hoe veel geld er in om gaat en hoe veel mensen er werken) zijn zelfstandige bestuursorganen (zbo’s) en agentschappen. Met onderstaande visual kunt u de omzet en het aantal werknemers (in fte) van de agentschappen en zbo’s bekijken. U kunt zien welke agentschappen en zbo’s bij welk ministerie horen, u kunt de omvang van de organisaties door de tijd heen bekijken en u kunt ze met elkaar vergelijken.

Agentschappen

Agentschappen zijn formeel onderdeel van een ministerie maar voeren zelfstandig taken uit en kennen een eigen bedrijfsvoering. Voorbeelden hier van zijn Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB). Hier vindt u het regelgevende kader voor agentschappen: de Regeling agentschappen, op deze pagina vindt u meer achtergrond informatie en op deze pagina vindt u een lijst met alle agentschappen.

Zelfstandige bestuursorganen

Zbo’s zijn niet onderdeel van een ministerie maar staan naast de ministeries, vaak met een eigen rechtspersoonlijkheid, en staan dus op grotere afstand. Zbo’s voeren zelfstandig openbaar gezag uit maar werken wel samen met ministeries. Voorbeelden van zbo’s zijn De Nederlandse Bank (DNB), de Kiesraad en het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). Hier vindt u het regelgevende kader voor zbo’s: de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen, op deze pagina vindt u meer achtergrond informatie en op deze pagina vindt u het register van zbo’s. Om een digitale tentoonstelling te bekijken over de geschiedenis van verzelfstandigingen en zbo’s, kunt u hier klikken.

Omvang van organisaties in beeld

In onderstaande visual kunt u links bovenin selecteren of u de organisaties wilt vergelijken op basis van FTE of Omzet.
Door de slider bovenaan heen en weer te slepen kunt u de selectie beperken tot een bepaalde range.

Onderaan de cirkel kunt u bepalen of u de selectie wilt aanpassen tot organisaties die tot een bepaald ministerie behoren, welk soort organisaties u wilt bekijken en voor welk jaar. Rechts ziet u een lijst met de huidige selectie. Staat de gezochte organisatie er niet tussen? Dan staat die misschien onder “overig”, dat kopje kunt u uitklappen door er op te klikken in de lijst.

Helemaal onderaan de visual kunt u tot maximaal 3 organisaties met elkaar vergelijken. Alle onderliggende data en meer kunt u terug vinden op de open data pagina van Rijksfinancien.nl (het betreft de datasets “Agentschappen in beeld” en “Zbo’s in beeld”).

Het overzicht van de ZBO's van 2023 wordt rond juni 2024 gepubliceerd

Licence