Base description which applies to whole site

Premies en fiscaal

Behalve het geld dat via de Rijksbegroting wordt besteed, wordt beleid ook gefinancierd met niet-begrotingsuitgaven. Dit zijn in de eerste plaats premies voor sociale zekerheid en gezondheidszorg. Deze geldstromen maken geen deel uit van het begrotingsproces maar de overheid kan wel eisen stellen aan bijvoorbeeld hoogte van premies en de dekking van verplichte verzekeringen. Daarnaast worden er fiscale instrumenten gebruikt zoals specifieke belastingkortingen en aftrekposten. Dit zijn geen uitgaven maar zijn uiteraard wel van invloed op hoeveel geld de overheid in totaal binnen krijgt.

Onderverdeling per begrotingshoofdstuk

Licence