Infrastructuurfonds

Begrotingsartikel Begrotingsartikel naam Bedrag (x1.000)
12 Hoofdwegennet € 533.670
13 Spoorwegen € 232.720
14 Regionaal, lokale infrastructuur € 0
15 Hoofdvaarwegennet € 26.980
17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer € 40.347
18 Overige uitgaven en ontvangsten € 0
19 Bijdragen andere begrotingen Rijk € 5.329.360