Megaprojecten Verkeer en Vervoer

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Ontvangsten PMR - - - € 1.455
Ontvangsten ZuidasDok - - - € 38.892