Veiligheid en Justitie

Begrotingsartikel Begrotingsartikel naam Bedrag (x1.000)
31 Nationale Politie € 500
32 Rechtspleging en rechtsbijstand € 274.980
33 Veiligheid en criminaliteitsbestrijding € 1.066.898
34 Sanctietoepassing € 79.665
35 Jeugd € 1.487
91 Apparaat kerndepartement € 706