Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Begrotingsartikel Begrotingsartikel naam Bedrag (x1.000)
1 Primair onderwijs € 1.661
3 Voortgezet onderwijs € 1.361
6 Hoger beroepsonderwijs € 1.213
7 Wetenschappelijk onderwijs € 16
8 Internationaal beleid € 99
9 Arbeidsmarkt- en personeelsbeleid € 6.000
11 Studiefinanciering € 804.481
12 Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten € 3.709
13 Lesgelden € 246.227
14 Cultuur € 780
15 Media € 190.500
16 Onderzoek en wetenschapsbeleid € 101
95 Apparaatsuitgaven € 567