Vrede en veiligheid voor ontwikkeling

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Budget Internationale Veiligheid; voorkomen en terugdringen van conflictsituaties - - - € 0