Overige uitgaven en ontvangsten

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Ontvangsten - - - € 0
Tolopgave - - - € 0
Saldo van de afgesloten rekeningen - - - € 0