Bijdragen andere begrotingen Rijk

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Ten laste van begroting IenM - - - € 5.355.569