Financiering staatsschuld

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Financiering staatsschuld Financiering staatsschuld Uitgifte vaste schuld - € 36.823.000
Financiering staatsschuld Financiering staatsschuld Mutatie vlottende schuld - € 0
Financiering staatsschuld Financiering staatsschuld Ontvangsten voortijdige beëindiging schuld - € 0
Financiering staatsschuld Financiering staatsschuld Ontvangsten voortijdige beëindiging derivaten - € 0
Financiering staatsschuld Financiering staatsschuld Rentebaten vlottende schuld - € 58.000
Financiering staatsschuld Financiering staatsschuld Rentebaten derivaten lang - € 1.622.000