Investments in water safety

Beleidsmatige clustering Financial instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Amount (x1.000)
Ontvangsten HWBP-2 waterschapsprojecten - - - € 152.320
Overige ontvangsten - - - € 0
Ontvangsten nHWBP - - - € 29.000
Overige ontvangsten nHWBP - - - € 0
Overige ontvangsten - - - € 5.630