Network related costs and other expenses

Beleidsmatige clustering Financial instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Amount (x1.000)
Saldo van afgesloten rekeningen - - - € 0