Bijdragen t.l.v. begrotingen Hoofdstuk XII

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Bijdragen Deltafonds ten laste van Hoofdstuk XII - - - € 1.019.652