Deltafonds

Begrotingsartikel Begrotingsartikel naam Bedrag (x1.000)
1 Investeren in waterveiligheid € 186.950
2 Investeren in zoetwatervoorziening € 4.859
5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven € 0
6 Bijdragen t.l.v. begrotingen Hoofdstuk XII € 1.019.652