Consulaire belangenbehartiging en het internationaal uitdragen van Nederlandse waarden en belangen

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Consulaire dienstverlening aan Nederlanders - - - € 19.300
Consulaire dienstverlening aan vreemdelingen - - - € 22.000
Doorberekening Defensie diversen - - - € 790