Rechtspleging en rechtsbijstand

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Rechtsbijstand en rechtspleging Rechtsbijstand en rechtspleging waarvan griffie - € 248.726
Rechtsbijstand en rechtspleging Rechtsbijstand en rechtspleging overig - € 34.258