Veiligheid en Justitie

Begrotingsartikel Begrotingsartikel naam Bedrag (x1.000)
31 Nationale Politie € 500
32 Rechtspleging en rechtsbijstand € 282.984
33 Veiligheid en criminaliteitsbestrijding € 1.127.298
34 Sanctietoepassing € 104.426
91 Apparaat kerndepartement € 1.918