Investeringen krijgsmacht

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Investeringen Krijgsmacht Investeringen Krijgsmacht Verkoopopbrengsten groot materieel - € 58.586
Investeringen Krijgsmacht Investeringen Krijgsmacht Verkoopopbrengsten infrastructuur - € 17.180
Investeringen Krijgsmacht Investeringen Krijgsmacht Overige ontvangsten - € 1.870