Infrastructuur en Milieu

Begrotingsartikel Begrotingsartikel naam Bedrag (x1.000)
11 Waterkwantiteit € 0
13 Ruimtelijke ontwikkeling € 934
14 Wegen en verkeersveiligheid € 6.782
15 Openbaar vervoer € 0
16 Spoor € 0
17 Luchtvaart € 9.311
18 Scheepvaart en havens € 0
19 Klimaat € 189.000
20 Lucht en geluid € 0
21 Duurzaamheid € 0
22 Externe veiligheid en risico's € 928
97 Algemeen departement € 1.994
98 Apparaatsuitgaven Kerndepartement € 3.530