Een sterk innovatievermogen

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Een sterk innovatievermogen Ontvangsten Luchtvaartkredietregeling - € 5.777
Een sterk innovatievermogen Ontvangsten Technische Ontwikkelingsprojecten (TOP) - € 2.000
Een sterk innovatievermogen Ontvangsten Rijksoctrooiwet - € 32.512
Een sterk innovatievermogen Ontvangsten Innovatiekredieten - € 0
Een sterk innovatievermogen Ontvangsten Seed - € 0
Een sterk innovatievermogen Ontvangsten Fund of Funds - € 0
Een sterk innovatievermogen Ontvangsten Ontvangsten ROM’s - € 0
Een sterk innovatievermogen Ontvangsten Eurostars - € 3.572
Een sterk innovatievermogen Ontvangsten Diverse ontvangsten - € 1.588