Een excellent ondernemingsklimaat

Beleidsmatige clustering Financial instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Amount (x1.000)
Een excellent ondernemingsklimaat Revenue BMKB - € 29.000
Een excellent ondernemingsklimaat Revenue Begrotingsreserve BMKB - € 5.000
Een excellent ondernemingsklimaat Revenue Groeifaciliteit - € 8.000
Een excellent ondernemingsklimaat Revenue Garantie Ondernemingsfinan-ciering (GO) - € 13.000
Een excellent ondernemingsklimaat Revenue Begrotingsreserve GO - € 0
Een excellent ondernemingsklimaat Revenue Borgstelling Scheepsnieuwbouw - € 4.000
Een excellent ondernemingsklimaat Revenue Joint Strike Fighter - € 1.843
Een excellent ondernemingsklimaat Revenue Diverse receipts - € 1.109